Loading…

Lån uten sikkerhet til studenter

Lån uten sikkerhet er definert som lån hvor banken ikke er sikret gjennom pant i eiendeler. Disse lånene kommer ofte med strengere krav til låntager, og en høyere rente på avdrag. Som ung student er det ikke så lett å stille med pant i eiendeler man ikke eier. Derfor er ulike forbrukslån eller kredittlån eneste muligheten de har. Men så lenge de har god økonomisk oversikt og ansvarlig forbruk kan de trygt signere på selv slike låneavtaler.

 • Med lån uten sikkerhet har ikke banken sikkerhet i pant
 • Dette resulterer i høyere renter på avdrag
 • Det er viktig å ha oversikt over privatøkonomien med slike lån

Studentlivet

Livet som student i Norge i 2020, under en verdensomspennende pandemi, er ikke lett. Alle studenter får normalt over 8 000 kr fra lånekassen, og mer hvis du har barn, men dette strekker ikke alltid til i krisesituasjoner. Med permittering fra deltidsjobber og sosial nedstegning er studenter i disse dager spesielt utsatt, både psykisk og økonomisk. I perioden før storstipendet kommer i januar og august, er mange i en vanskelig situasjon.

De fleste studenter har da god erfaring med lån fra før av. De fleste signerer en stor økonomisk forpliktelse når de inngår avtale med lånekassen og får utbetalt lån hver måned. Dette er derimot den mest gunstige låneavtalen de kommer til å inngå. Forbrukslån og kredittlån er derimot mer ugunstige lån, med større risiko. Generelt anbefales det ikke at studenter tar opp forbrukslån. De fleste banker og låneforetak vil avslå søknader fra uegnede personer.

 • I økonomisk usikre perioder kan studenter ønske mer enn normalt stipend
 • Studenter er godt kjent med lån gjennom lånekassen
 • Studiestipendet er et gunstig lån, forbrukslån er ikke det

Disse studentene kan søke lån

Dersom du lever på studiestipendet fra måned til måned er det ikke anbefalt å ta opp ekstra lån. Dersom du har en annen fast inntekt hver måned kan det være aktuelt. Kanskje du vil kjøpe ferieturen før du får utbetalt feriepenger, for eksempel. De fleste foretak vil også avslå søknader hvor fast inntekt ikke er inkludert, og her gjelder ikke studiestipend eller utbetalinger fra NAV. I tillegg er aldersgrensen på disse lånene lagt på 23-25 år.

Det kan imidlertid være en fordel å ta ulike lån, selv for studenter. Ved bruk av kredittkort, en annen type lån, er det ofte inkludert ulike fordeler. Dette kan være rabatter på nettbutikker, billigere bensin, reiseforsikring og bonuspoeng. I tillegg er du bedre sikret mot konkurs fra bedrifter og svindel på nett. Ta kontakt med ulike banker for en oversikt over hvilke tilbud og fordeler de tilbyr studenter! Eventuelt få hjelp fra et privat sammenligningsforetak.

Dette kan forbrukslånet brukes til

Se for deg at PC’en blir ødelagt rett før hjemmeeksamen, eller at flybilletten hjem til jul blir dyrere enn først antatt. I slike tilfeller er det trygt å vite at du har tilgang til litt ekstra penger. Slike mindre, men forstått store, utgifter er hva studenter burde bruke forbrukslån på dersom det er nødvendig. Mange nettbutikker tilbyr også delbetaling på kjøp av for eksempel PC, som fungerer som et forbrukslån i seg selv.

 • Bruk lån uten sikkerhet på uforventede utgifter
 • Sjekk om det lønner seg med delbetaling eller forbrukslån
 • For større innkjøp, som bil, tilbys andre lån
 • Mange foretak og banker har spesielle kredittlån for studenter
 • Aldri bruk forbrukslån til å betale ned andre lån
 • Finn de beste avtalene ved å sammenligne ulike banker og foretak

Ikke alle låneformål krever lån uten sikkerhet eller kredittlån. Mange studenter utenfor storbyene ønsker for eksempel å investere i en bil. I slike tilfeller kan du få tak i spesialiserte (billån) perfekt designet for dette formålet. Det lønner seg alltid å sjekke alle alternativene tilgjengelig på nett. Det er tidkrevende å gjøre dette selv, så du kan eventuelt få hjelp av en sammenligningstjeneste som kan hjelpe deg med å finne de beste alternativene for ditt formål.

Kredittlån

Den vanligste formen for lån for studenter er kredittlån. Du har selv kanskje hørt om det hvite kortet fra DnB, som er et spesiallagd kort for unge studenter. Dette kan du også få tak i som et kredittkort. Mange andre banker og låneforetak tilbyr lignende avtaler for studenter, som sitter i en litt spesiell økonomisk situasjon. Se gjerne etter studentkort når du leter etter kreditt, da de ofte kommer med bedre avtaler.

Kredittlån fungerer i praksis som et vanlig forbrukslån. Du er først nødt til å søke om kortet. Når du har det i lommeboken, står pengene fritt til disposisjon til det du selv måtte ønske. Innenfor en viss ramme kan du bruke så mye du vil hver måned. Deretter kan du betale tilbake brukt summ til kredittkortkontoen innenfor avtalt tidsperiode. Dersom tidsperioden overstiges, vil renter bli lagt på. Renter på kredittlån er normalt svært høy.

Oppsummering

Lån uten sikkerhet er ofte eneste tilgjengelige lån for mange studenter. Lånene kan brukes til å dekke uforventede utgifter, eller de siste regningene og innkjøpene før stipendet kommer. Derimot er de fleste ikke i økonomisk stand til å søke om lån, med mindre de har en deltidsjobb. Istedenfor bruker mange ulike kredittlån, gjennom kredittkort. Dette kan by på mange gode fordeler, og er en god vane å bruke i hverdagen og på netthandel.

Usikret gjeld – en introduksjon i forbrukslån

Forbrukslån er det vi kaller for usikret gjeld. Det kommer av at banken ikke har sikkerhet, altså pant, i et objekt. Banken kan ta pant i et objekt, for eksempel en bil. Da er det slik at bilen vil tilfalle banken dersom du ikke klarer å betale regningene dine. Da misligholder du lånet, og bilen går i bankens eie. Et forbrukslån er gjeld uten pant i noe objekt.

 • Usikret og sikret gjeld, hva er forskjellen?
 • Banken tar pant i et objekt

Hva medfører det at gjelden er usikret?

Usikret gjeld medfører som regel at det er andre vilkår på lånet. Dette kan være et økt termingebyr, men som oftest medfører det at lånet har høyere rente. Boliglån er som regel de billigste lånene rentemessig, siden gjelden er godt sikret i huset eller leiligheten. Forbrukslån er de lånene som ofte har høyest renter. Her er det imidlertid store forskjeller blant tilbydere av forbrukslån, når det gjelder både renter og gebyrer.

Rentene som er satt på forbrukslån, er som regel tosifret. Dette høres mye ut, i tider hvor rentene er lave. Allikevel må man huske at banken tar en større risiko. Dersom du som låntaker misligholder gjelden din, har ikke banken sikkerhet. Det er ingenting for banken å ta, slik at banken får igjen pengene. Dermed risikerer banken å måtte gå i tap på lånet. De høye rentene skal dekke inn for denne risikoen.

 1. Usikret gjeld gir andre vilkår
 2. Banken tar en høyere risiko, du betaler en høyere rente

Rente og nedbetalingstid

Nedbetalingstiden har mye å si for hvor mye du betaler i renter. Et lån som har en rente på 20 % årlig, vil naturligvis koste mer, jo flere år du har lånet. Derfor kan selv et lite lån bli svært dyrt, dersom nedbetalingstiden strekkes over veldig mange år. Det er mange som ikke tenker på denne rentekostnaden, men ser heller på den månedlige kostnaden. Det er lett å se seg blind på denne!

 • Nedbetalingstid har mye å si for rentekostnaden
 • Rente beregnes som regel med en viss prosent årlig

Man kan enkelt regne seg frem til at dersom et lån er tatt på eksempelvis 10 000 kroner, så vil 20 % rente over ett år medføre at man betaler 2 000 kroner i rente. Totalsummen på lånet blir da 12 000, altså 1 000 kroner per måned, dersom man ser bort fra gebyrer. Strekker man samme lånet over fem år, ser man at lånet blir betraktelig dyrere med 20 % rente hvert år.

Nominell rente

Nominell rente er den rentesatsen som banken har satt som krav at den skal ha for å låne deg penger. Denne renten skal reflektere bankens netto fortjeneste på å la deg få handle det du ønsker, og betale det tilbake i avdrag senere. Nominell rente er det begrepet som vi som regel bruker når vi snakker om rente, men det som virkelig betyr noe, er hva den effektive renten er.

Effektiv rente

Når banken har bestemt seg for hva den ønsker å ta i rente for å låne deg penger, legger den som regel til et termingebyr. Dette gebyret er å regne for en administrasjonskostnad som banken skal ha for å administrere lånet ditt, og kostnadene ved å månedlig kreve inn beløpet fra deg, ved for eksempel en faktura. Effektiv rente blir da den nominelle renten pluss gebyrene banken legger til.

 • Forskjellen på nominell og effektiv rente
 • Bankenes termingebyrer
 • Total kostnad

Det vil være av stor betydning i et låneregnestykke hvor mye du betaler i effektiv og nominell rente. Den effektive renten er alltid høyere, etter at gebyrene er lagt til. I noen tilfeller er faktisk gebyret så høyt at det nesten dobler den effektive renten fra den nominelle renten. Betaler man 10 % månedlig rente på et lån på 1 000 kroner, vil et gebyr på 50 kroner øke effektiv rente til 15 %.

Hvordan vite hva man faktisk betaler i rente

Uansett i hvilken forbindelse man søker lån, er det alltid lurt å spørre hva den effektive renten er. Når du er i banken og spør om boliglån, vil kundebehandleren alltid fortelle deg hva den nominelle renten er, mens den effektive av og til blir utelatt i den muntlige samtalen, med mindre du spør om det. Heldigvis er alle banker pålagt å opplyse om den effektive renten, slik at man kan få oversikt!

Spørsmål og svar

Kan jeg bestemme renten på lånet selv?

Til en viss grad kan du faktisk være med å påvirke renten din selv. Den justeres som regel ut ifra hvor mye egenkapital du kan stille med, hvor god betjeningsevne du har. Andre faktorer, som tidligere gjeld og størrelse på lånet spiller også inn.

Hvordan vet jeg hvilke banker som tilbyr best rente?

Det kan du enkelt finne ut på nett. Du kan besøke bankenes nettsider, du kan kontakte bankenes kunderådgivere direkte, eller du kan benytte deg av en låneportal. Disse portalene er egnet for å gi deg god oversikt over mange tilbydere på en gang!

Kan jeg slippe å lete etter rentene selv?

Det kan du! Tar du kontakt med banken og ber om et tilbud, så er de pliktige til å opplyse rentene til deg. Det er på samme måte dersom du ønsker tilbud i en låneportal. Legger du inn de opplysningene som bankene trenger, så sender de deg komplette tilbud.

Lån på dagen i krisesituasjoner

Med lån uten sikkerhet kan du redde en eventuell krisesituasjon, som plutselig oppstår. Vaskemaskin eller kjøleskap som går i stykker, er gode eksempler på uforutsette ting som alltid kommer ubeleilig. Dette er krisesituasjoner som krever rask handling. Har du ikke penger på bok til en «regnfull dag», så kan et lite lån være den umiddelbare løsningen. For raskest handling, er lån uten sikkerhet i personlige eiendeler den mest levedyktige låneløsningen på markedet.

 • Lån uten sikkerhet er raskt og enkelt
 • Redd krisesituasjonen med lån uten sikkerhet

Hva er egentlig et lån uten sikkerhet på dagen?

Et lån uten sikkerhet er som navnet tilsier: et forbrukslån der banken ikke krever pant i fast eiendom eller eiendel. Et slikt lån har høyere rente enn for eksempel et billån eller et boliglån. Dette fordi banken tar en større risiko, siden de ikke kan ta pant i noe om lånet misligholdes. Et forbrukslån har også kortere nedbetalingstid, enn eksempelvis et huslån. En stor fordel er at lånet kan innvilges veldig raskt, normalt på dagen, nettopp for å redde en krisesituasjon!

En kan låne inntil 500 000 kroner uten å stille sikkerhet for lånet. Hva pengene brukes til er helt opp til deg. Banken vil ikke kreve å få vite hvordan du forvalter de lånte pengene. De er kun interessert i at du betaler dem tilbake med renter, og at du betaler i tide. Du bestemmer selv nedbetalingstiden, og mange banker gir også fleksibilitet når det gjelder renteutsettelse eller betalingsutsettelse i en gitt periode.

 • Du kan låne inntil 500 000 kroner med et forbrukslån. Se en oversikt over banker som tilbyr lån på dagen her: Billigeforbrukslån – Lån på dagen
 • Et forbrukslån kan brukes til det du vil

Hvem kan få forbrukslån?

I teorien kan hvem som helst få et forbrukslån, så lenge en er norsk statsborger og er over 18 år. Det kreves også fast inntekt og en ryddig privatøkonomi. En skal heller ikke ha for mye låneutgifter. Ser banken at lånesøker har mye gjeld, vil en søknad om forbrukslån mest sannsynlig få avslag. Dagens låneforskrifter sier at samlet gjeld ikke kan overstige fem ganger inntekten din. Denne forskriften beskytter både låntaker og låneutsteder.

Bankene må følge Finansdepartementets bestemmelser, og kan i 10 % av tilfellene fravike låneforskriftenes begrensninger. For at bankene skal fravike denne regelen, må du ha et godt forhold til banken. Du må ha vist dem ryddig økonomi gjennom flere år, at lønn kommer inn hver måned og at du betaler tilbake gjeld i god tid. De verdsetter også om lånekunden har fast eiendom eller penger på bok. Dette gir ekstra sikkerhet for låneutsteder.

Hurtig lån i krisesituasjoner

Å låne penger å¨dagen for å fronte en krisesituasjon som oppstår, kan være en grei løsning der og da. Mest fordi du får pengene raskt utbetalt. Det som ikke er så greit, er rentenivået på denne type lån. For å finne den beste renten, kan du bruke sammenligningssider på nettet. Her finner du flere lånetilbydere på markedet, og kan enkelt sammenligne de ulike bankenes betingelser og vilkår for å få et forbrukslån uten sikkerhet.

 • Forbrukslån utbetales raskt
 • Bruk sammenligningssider på nett for å finne de beste vilkårene på forbrukslån
 • Forbrukslån uten sikkerhet har høyere rente enn andre lån
 • Front krisesituasjonen raskt med et forbrukslån uten sikkerhet
 • Bankene følger låneforskriftene, og kan fravike fra regelen i 10 % av lånetilfellene
 • Låneforskriftene sier at samlet gjeld ikke må overstige fem ganger inntekten

På de samme sammenligningssidene finner du en god lånekalkulator. Bruk denne til å regne deg frem til månedlige avdrag som passer din lommebok. Størrelsen på avdraget avhenger av rentenivå og nedbetalingstid, samt størrelse på lånet. Husk at jo lengre nedbetalingstid, desto mer renter betaler du i det lange løp. Det vil alltid være mest lønnsomt å betale tilbake et forbrukslån så hurtig som mulig. Og for all del; betal de månedlige avdragene i tide.

Hvordan søker jeg om forbrukslån på dagen?

Du kan for eksempel forhøre deg i banken du bruker til daglig, om det er mulighet for å søke om et forbrukslån. De kjenner deg fra før, og sannsynligheten for at du får et slikt lån innvilget er stor. Vel og merke dersom du har orden på økonomien din, og at lånebeløpet står i forhold til inntekten din. De aller fleste bankene tilbyr lån uten sikkerhet, og søknadsprosessen er rask. Likeså utbetalingen av pengene.

Ellers finnes det mange tilbydere på markedet. Det er bare å ta en rask kikk på nettet for å se omfanget av lånetilbud som finnes. Foruten sammenligning av tilbud fra ulike låneutstedere (se feks. forbrukslån.no/lån-på-dagen/ eller https://www.unofinans.no/lan/lan-pa-dagen/, , får du også muligheten til å søke om lån direkte via banken. De vil be deg om alle personlige opplysninger og informasjon om inntekt og gjeld. Basert på disse opplysningene, vil du få et midlertidig svar. Blir det tilslag, må du sende inn all nødvendig dokumentasjon.

Krisesituasjon og forbrukslån uten sikkerhet på dagen

Forbrukslån uten sikkerhet kan være godt å ty til i en krisesituasjon, men sørg for at forbrukslånet ikke blir til en krisesituasjon. Mislighold av lån generelt, gir store konsekvenser for låntaker. Et viktig spørsmål er: hva kommer krisesituasjonen av? Kommer det av gjeld en ikke klarer å betjene, så bør et faresignal tennes. Har vaskemaskinen gått i stykker, men mangler pengene? Da får signalet grønnligere toner. For å betjene et forbrukslån må en ha orden på økonomien!