Loading…

Lån på dagen i krisesituasjoner

Med lån uten sikkerhet kan du redde en eventuell krisesituasjon, som plutselig oppstår. Vaskemaskin eller kjøleskap som går i stykker, er gode eksempler på uforutsette ting som alltid kommer ubeleilig. Dette er krisesituasjoner som krever rask handling. Har du ikke penger på bok til en «regnfull dag», så kan et lite lån være den umiddelbare løsningen. For raskest handling, er lån uten sikkerhet i personlige eiendeler den mest levedyktige låneløsningen på markedet.

  • Lån uten sikkerhet er raskt og enkelt
  • Redd krisesituasjonen med lån uten sikkerhet

Hva er egentlig et lån uten sikkerhet på dagen?

Et lån uten sikkerhet er som navnet tilsier: et forbrukslån der banken ikke krever pant i fast eiendom eller eiendel. Et slikt lån har høyere rente enn for eksempel et billån eller et boliglån. Dette fordi banken tar en større risiko, siden de ikke kan ta pant i noe om lånet misligholdes. Et forbrukslån har også kortere nedbetalingstid, enn eksempelvis et huslån. En stor fordel er at lånet kan innvilges veldig raskt, normalt på dagen, nettopp for å redde en krisesituasjon!

En kan låne inntil 500 000 kroner uten å stille sikkerhet for lånet. Hva pengene brukes til er helt opp til deg. Banken vil ikke kreve å få vite hvordan du forvalter de lånte pengene. De er kun interessert i at du betaler dem tilbake med renter, og at du betaler i tide. Du bestemmer selv nedbetalingstiden, og mange banker gir også fleksibilitet når det gjelder renteutsettelse eller betalingsutsettelse i en gitt periode.

  • Du kan låne inntil 500 000 kroner med et forbrukslån. Se en oversikt over banker som tilbyr lån på dagen her: Billigeforbrukslån – Lån på dagen
  • Et forbrukslån kan brukes til det du vil

Hvem kan få forbrukslån?

I teorien kan hvem som helst få et forbrukslån, så lenge en er norsk statsborger og er over 18 år. Det kreves også fast inntekt og en ryddig privatøkonomi. En skal heller ikke ha for mye låneutgifter. Ser banken at lånesøker har mye gjeld, vil en søknad om forbrukslån mest sannsynlig få avslag. Dagens låneforskrifter sier at samlet gjeld ikke kan overstige fem ganger inntekten din. Denne forskriften beskytter både låntaker og låneutsteder.

Bankene må følge Finansdepartementets bestemmelser, og kan i 10 % av tilfellene fravike låneforskriftenes begrensninger. For at bankene skal fravike denne regelen, må du ha et godt forhold til banken. Du må ha vist dem ryddig økonomi gjennom flere år, at lønn kommer inn hver måned og at du betaler tilbake gjeld i god tid. De verdsetter også om lånekunden har fast eiendom eller penger på bok. Dette gir ekstra sikkerhet for låneutsteder.

Hurtig lån i krisesituasjoner

Å låne penger å¨dagen for å fronte en krisesituasjon som oppstår, kan være en grei løsning der og da. Mest fordi du får pengene raskt utbetalt. Det som ikke er så greit, er rentenivået på denne type lån. For å finne den beste renten, kan du bruke sammenligningssider på nettet. Her finner du flere lånetilbydere på markedet, og kan enkelt sammenligne de ulike bankenes betingelser og vilkår for å få et forbrukslån uten sikkerhet.

  • Forbrukslån utbetales raskt
  • Bruk sammenligningssider på nett for å finne de beste vilkårene på forbrukslån
  • Forbrukslån uten sikkerhet har høyere rente enn andre lån
  • Front krisesituasjonen raskt med et forbrukslån uten sikkerhet
  • Bankene følger låneforskriftene, og kan fravike fra regelen i 10 % av lånetilfellene
  • Låneforskriftene sier at samlet gjeld ikke må overstige fem ganger inntekten

På de samme sammenligningssidene finner du en god lånekalkulator. Bruk denne til å regne deg frem til månedlige avdrag som passer din lommebok. Størrelsen på avdraget avhenger av rentenivå og nedbetalingstid, samt størrelse på lånet. Husk at jo lengre nedbetalingstid, desto mer renter betaler du i det lange løp. Det vil alltid være mest lønnsomt å betale tilbake et forbrukslån så hurtig som mulig. Og for all del; betal de månedlige avdragene i tide.

Hvordan søker jeg om forbrukslån på dagen?

Du kan for eksempel forhøre deg i banken du bruker til daglig, om det er mulighet for å søke om et forbrukslån. De kjenner deg fra før, og sannsynligheten for at du får et slikt lån innvilget er stor. Vel og merke dersom du har orden på økonomien din, og at lånebeløpet står i forhold til inntekten din. De aller fleste bankene tilbyr lån uten sikkerhet, og søknadsprosessen er rask. Likeså utbetalingen av pengene.

Ellers finnes det mange tilbydere på markedet. Det er bare å ta en rask kikk på nettet for å se omfanget av lånetilbud som finnes. Foruten sammenligning av tilbud fra ulike låneutstedere (se feks. forbrukslån.no/lån-på-dagen/ eller https://www.unofinans.no/lan/lan-pa-dagen/, , får du også muligheten til å søke om lån direkte via banken. De vil be deg om alle personlige opplysninger og informasjon om inntekt og gjeld. Basert på disse opplysningene, vil du få et midlertidig svar. Blir det tilslag, må du sende inn all nødvendig dokumentasjon.

Krisesituasjon og forbrukslån uten sikkerhet på dagen

Forbrukslån uten sikkerhet kan være godt å ty til i en krisesituasjon, men sørg for at forbrukslånet ikke blir til en krisesituasjon. Mislighold av lån generelt, gir store konsekvenser for låntaker. Et viktig spørsmål er: hva kommer krisesituasjonen av? Kommer det av gjeld en ikke klarer å betjene, så bør et faresignal tennes. Har vaskemaskinen gått i stykker, men mangler pengene? Da får signalet grønnligere toner. For å betjene et forbrukslån må en ha orden på økonomien!

Er det mulig å få lån på dagen med betalingsanmerkning?

Ved siste del av 2020 var det registrert nesten 250 000 nordmenn med betalingsanmerkninger. Det er en stor del av befolkningen som har betalingsvansker. Dersom du ikke har tilstrekkelig på konto og havner stadig lenger bak med regningene, er dette en svært fortvilet situasjon. Da er det lett å se etter løsninger som du håper kan fikse problemene. Tanken om at du kan ta opp et lån og få pengene på dagen kan virke som redningen. Men hva bør man vite om man vurderer dette?

Hva er lån på dagen?

Lån på dagen er en lånetype der du får svar på søknaden raskt. Som regel allerede innen 24 timer. Det betyr ikke at du får pengene samme dag. I noen tilfeller kan det skje, men som regel må man vente 1 til 2 virkedager. Typisk for denne type lån på dagen er at lånesummen er relativt lav sammenlignet med andre lån. Derfor kalles det ofte smålån.

Smålån er en type forbrukslån. Det er altså lån der du ikke har stilt eiendel som sikkerhet til banken. Forbrukslån er generelt dyrere enn lån med sikkerhet. Smålån er av de aller dyreste variantene. Effektiv rente kan være over 200 % hos enkelte tilbydere. Her er det derfor viktig å sammenligne priser før du godtar et tilbud. Det er ikke bare rentesats som er viktig, men størrelse på etableringsgebyr og termingebyr.

Får jeg smålån om jeg har betalingsanmerkning?

Alle lånetilbydere i Norge er pliktet til å utføre en kredittvurdering før de godkjenner en lånesøknad. Dette inkluderer også lån av mindre summer. Formålet med kredittvurderingen er å vurdere om søker sannsynlig vil greie å betjene lånet. Da ser de på inntekt og gjeld, men også betalingsanmerkninger.

Har du en betalingsanmerkning får du mest sannsynlig avslag på søknad. Du får en betalingsanmerkning når du har en ubetalt fordring, selv etter rettslige skritt. Med andre ord viser dette at du har betalingsproblemer. Dette medfører for stor risiko for lånetilbyder.

En annen faktor er at denne kredittvurderingen også beskytter deg som forbruker. Dersom du har betalingsproblemer vil et så dyrt lån som et smålån sannsynligvis forverre situasjonen. Du får betalt noen utgifter der og da, men etterpå har du fått større utgifter i form av rente og gebyr. Du er det risiko for å få nye betalingsproblemer når det er på tide å betale tilbake lånet.

Har jeg andre alternativ enn forbrukslån på dagen?

Dersom du har en betalingsanmerkning, er det beste du kan gjøre å sørge for å få den slettet. Dette gjør du ved å betale skyldig beløp. Dette er ofte enklere sagt enn gjort. Ingen får tross alt betalingsproblemer av egen fri vilje. Likevel står du mye friere dersom du greier å prioritere utgifter til å fjerne betalingsanmerkning. Da vil du ha større sjanse å få godkjent en lånesøknad. Vær da klar over at smålån er en av de dyreste formene for lån. Andre typer forbrukslån på dagen er noe billigere.

Du vil ikke få et lån på dagen så lenge du har en betalingsanmerkning. Dersom du har eiendom, fortrinnsvis bolig, som du kan stille som sikkerhet har du andre muligheter. Det finnes banker som er villig til å gi lån til de med betalingsanmerkning så lenge de stiller med sikkerhet. Det er som regel en forutsetning at du bruker lånet til å bli kvitt betalingsanmerkning. Samt at du refinansierer annen dyr eksisterende gjeld. Dette er en god måte å bedre økonomien på og gi deg et lite pusterom.

Oppsummering – lån med betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger kan klart minske ditt økonomiske handlingsrom. Førsteprioritet bør derfor være å bli kvitt anmerkningene. Når du da står friere til å få lån må du være bevisst på å ikke ta opp de dyreste lånene. Da er det lett å få betalingsproblemer igjen.