Loading…

Usikret gjeld – en introduksjon i forbrukslån

Forbrukslån er det vi kaller for usikret gjeld. Det kommer av at banken ikke har sikkerhet, altså pant, i et objekt. Banken kan ta pant i et objekt, for eksempel en bil. Da er det slik at bilen vil tilfalle banken dersom du ikke klarer å betale regningene dine. Da misligholder du lånet, og bilen går i bankens eie. Et forbrukslån er gjeld uten pant i noe objekt.

  • Usikret og sikret gjeld, hva er forskjellen?
  • Banken tar pant i et objekt

Hva medfører det at gjelden er usikret?

Usikret gjeld medfører som regel at det er andre vilkår på lånet. Dette kan være et økt termingebyr, men som oftest medfører det at lånet har høyere rente. Boliglån er som regel de billigste lånene rentemessig, siden gjelden er godt sikret i huset eller leiligheten. Forbrukslån er de lånene som ofte har høyest renter. Her er det imidlertid store forskjeller blant tilbydere av forbrukslån, når det gjelder både renter og gebyrer.

Rentene som er satt på forbrukslån, er som regel tosifret. Dette høres mye ut, i tider hvor rentene er lave. Allikevel må man huske at banken tar en større risiko. Dersom du som låntaker misligholder gjelden din, har ikke banken sikkerhet. Det er ingenting for banken å ta, slik at banken får igjen pengene. Dermed risikerer banken å måtte gå i tap på lånet. De høye rentene skal dekke inn for denne risikoen.

  1. Usikret gjeld gir andre vilkår
  2. Banken tar en høyere risiko, du betaler en høyere rente

Rente og nedbetalingstid

Nedbetalingstiden har mye å si for hvor mye du betaler i renter. Et lån som har en rente på 20 % årlig, vil naturligvis koste mer, jo flere år du har lånet. Derfor kan selv et lite lån bli svært dyrt, dersom nedbetalingstiden strekkes over veldig mange år. Det er mange som ikke tenker på denne rentekostnaden, men ser heller på den månedlige kostnaden. Det er lett å se seg blind på denne!

  • Nedbetalingstid har mye å si for rentekostnaden
  • Rente beregnes som regel med en viss prosent årlig

Man kan enkelt regne seg frem til at dersom et lån er tatt på eksempelvis 10 000 kroner, så vil 20 % rente over ett år medføre at man betaler 2 000 kroner i rente. Totalsummen på lånet blir da 12 000, altså 1 000 kroner per måned, dersom man ser bort fra gebyrer. Strekker man samme lånet over fem år, ser man at lånet blir betraktelig dyrere med 20 % rente hvert år.

Nominell rente

Nominell rente er den rentesatsen som banken har satt som krav at den skal ha for å låne deg penger. Denne renten skal reflektere bankens netto fortjeneste på å la deg få handle det du ønsker, og betale det tilbake i avdrag senere. Nominell rente er det begrepet som vi som regel bruker når vi snakker om rente, men det som virkelig betyr noe, er hva den effektive renten er.

Effektiv rente

Når banken har bestemt seg for hva den ønsker å ta i rente for å låne deg penger, legger den som regel til et termingebyr. Dette gebyret er å regne for en administrasjonskostnad som banken skal ha for å administrere lånet ditt, og kostnadene ved å månedlig kreve inn beløpet fra deg, ved for eksempel en faktura. Effektiv rente blir da den nominelle renten pluss gebyrene banken legger til.

  • Forskjellen på nominell og effektiv rente
  • Bankenes termingebyrer
  • Total kostnad

Det vil være av stor betydning i et låneregnestykke hvor mye du betaler i effektiv og nominell rente. Den effektive renten er alltid høyere, etter at gebyrene er lagt til. I noen tilfeller er faktisk gebyret så høyt at det nesten dobler den effektive renten fra den nominelle renten. Betaler man 10 % månedlig rente på et lån på 1 000 kroner, vil et gebyr på 50 kroner øke effektiv rente til 15 %.

Hvordan vite hva man faktisk betaler i rente

Uansett i hvilken forbindelse man søker lån, er det alltid lurt å spørre hva den effektive renten er. Når du er i banken og spør om boliglån, vil kundebehandleren alltid fortelle deg hva den nominelle renten er, mens den effektive av og til blir utelatt i den muntlige samtalen, med mindre du spør om det. Heldigvis er alle banker pålagt å opplyse om den effektive renten, slik at man kan få oversikt!

Spørsmål og svar

Kan jeg bestemme renten på lånet selv?

Til en viss grad kan du faktisk være med å påvirke renten din selv. Den justeres som regel ut ifra hvor mye egenkapital du kan stille med, hvor god betjeningsevne du har. Andre faktorer, som tidligere gjeld og størrelse på lånet spiller også inn.

Hvordan vet jeg hvilke banker som tilbyr best rente?

Det kan du enkelt finne ut på nett. Du kan besøke bankenes nettsider, du kan kontakte bankenes kunderådgivere direkte, eller du kan benytte deg av en låneportal. Disse portalene er egnet for å gi deg god oversikt over mange tilbydere på en gang!

Kan jeg slippe å lete etter rentene selv?

Det kan du! Tar du kontakt med banken og ber om et tilbud, så er de pliktige til å opplyse rentene til deg. Det er på samme måte dersom du ønsker tilbud i en låneportal. Legger du inn de opplysningene som bankene trenger, så sender de deg komplette tilbud.